חזון וערכים

חברה איתנה, יציבה, מתפתחת ומשגשגת שרווחיה משמשים כמנוף כלכלי ועסקי לפיתוח גוש עציון ולחיזוק מעמדו כבית ישראלי.

פיתוח המשאב האנושי –

הוא התשתית להתפתחות אישית וארגונית אותו אנו מטפחים באופן מתמיד ולכן אנו מתחייבים על:

 • מתן דוגמא אישית לעובדים, ספקים ולקוחות
 • חניכה והדרכת העובדים בנושאים מקצועיים וניהוליים
 • האצלת סמכויות לעובדים
 • מתן משוב לעובדים על פעולותיהם
 • עידוד וטיפוח עבודת צוות וגאוות יחידה
 • מתן גיבוי לעובדים

כבוד ואמון הדדי –

הם התשתית לעבודתנו עם העובדים, הספקים, הלקוחות ובעלי העניין לכן אנו מתחייבים על:

 • עמידה בהבטחות, "סיכום זה סיכום"
 • יושר, אמינות והגינות
 • הקשבה וכבוד לאנשים
 • סבלנות וסובלנות
 • פיתוח יחסי אמון בתוך החברה ומחוצה לה
 • כיבוד לוחות זמנים

בטיחות כדרך חיים –

הבטיחות בדרכים ובעבודה הינה הבסיס לכל פעולותינו,לכן אנו מתחייבים על:

 • תקינות ובטיחות כלי הרכב
 • כשירות ומקצועיות הנהגים
 • יישום, בקרה ואכיפה של תקנות בטיחות בדרכים ובעבודה
 • שמירה על כל תקני הבטיחות בתחומי הבנייה, המוסך והתחבורה
 • שילוב מערכות בטיחות טכנולוגיות
 • בקרה ופיקוח על בטיחות קבלני המשנה המועסקים על ידנו
 • הדגשת הבטיחות בדרכים בקהילה בה אנו פועלים

שירות איכותי –

החברה תשאף באופן מתמיד לשיפור השירות אשר ינחה אותנו בקשרינו עם לקוחותינו הפנימיים והחיצוניים כאחד לכן אנו מתחייבים על:

 • תיאום ציפיות עם הלקוח
 • הסכמה ועמידה בלוחות זמנים
 • הקשבה ומתן משוב מקיף ומהיר לפניות
 • ייצוגיות והופעה נאותים
 • מענה מקצועי, אדיב ומנומס
 • רכבים תקינים, נקיים ומסודרים
 • התייחסות לכל התלונות, ניתוחן ושיפורן

הישגיות וצמיחה –

הן הרצון להתקדם, לצמוח ולהשיג את היעדים שאנו מציבים, תוך העדפת השיקול לטווח הארוך על פני הטווח הקצר,לכן אנו מתחייבים על:

 •  קביעת יעדים כמותיים ומאתגרים ועמידה בהם
 • הגדלה מתמדת של מעגל הלקוחות
 • עידוד הצטיינות אישית וארגונית
 • הרחבה מתמדת של תחומי הפעילות ופיתוח מוצרים חדשים
 • עידוד יוזמות
 • גידול מתמיד ברווחיות

מצוינות –

מבטאת את שאיפתנו המתמדת להיות מקצוענים וטובים יותר ולכן אנו פועלים ביחד ללמידה ושיפור לכן אנו מתחייבים על:

 • בחירה והפעלת צוות מקצועי ומיומן
 • חיזוק ופיתוח מיומנויות וכישורים נדרשים
 • התייעלות ושיפור מתמיד בכל פעולותינו
 • קיום תהליכי למידה והפקת לקחים
 • עבודת צוות לקידום הלמידה ותהליכי השיפור
 • בקיאות ושליטה באמצעות הכנסת מערכות מידע מתקדמות