פנקסי חשבוניות

חשבונית מס' 5
מספר קטלוגי: 005 גודל: A5
חשבונית מס' 3
מספר קטלוגי: 003 גודל: A5
חשבונית מס' 2
מספר קטלוגי: 002 גודל: 12-17 ס"מ
חשבונית מס' 1
מספר קטלוגי: 001 גודל: 15.5-25 ס"מ